Může majitel kdykoli vstoupit do pronajatého bytu?

Může majitel bytu vstoupit do pronajatého bytu, když chce? Určitě jste si pronajali byt více než jednou a návštěvy majitele se někdy staly obtěžováním. Majitel chtěl dohlížet na byt a kontrolovat jeho stav - někdy i bez ohlášení. Má na to právo? Jako práva máme nájemníky?

Má majitel právo kdykoli vstoupit do pronajatého bytu

Když se podíváme na civilní codex, najdeme ustanovení o nájemném. Přesně nás zajímá článek 659, který zní:

Pronajímatel se na základě nájemní smlouvy zavazuje poskytnout nájemci užívání na dobu určitou nebo neurčitou a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné,

To znamená, že pronajímatel převádí na nás právo užívat prostory po dobu stanovenou ve smlouvě, což de facto nemusí být peníze, a může to být například poskytování služby na určité časové období.

Nyní musíme jít do trestního zákoníku a článku 193, který zní:

Kdo pronikne do domu, bytu, bytu, místnosti nebo oploceného prostoru někoho jiného, ​​nebo na rozdíl od žádosti oprávněné osoby neopustí takové místo, bude potrestán pokutou, omezením svobody nebo zbavením svobody až na jeden rok.

To znamená, že zakoupením práva k užívání prostor získáváme také právo na tiché užívání bez zásahu jiných osob, včetně vlastníka, který se dočasně vzdal svého práva používat prostory.

To však neznamená, že majitel nemá právo navštívit byt, který nám pronajal. Bylo by pro něj nepříznivé, kdyby nemohl ovládat svůj majetek a zkontrolovat, zda je užíván v souladu s podmínkami nájemního vztahu.

Obvyklá praxe je jednoduše dobrá zdarma na obou stranách. Majitel a nájemce jednoduše zařídí konkrétní den, kdy se setkají v bytě a mohou je ukázat majiteli. Zároveň mají čas vyčistit byt a převzít ho bez zbytečného stresu.

Když majitel může vstoupit do bytu

Nyní přecházíme na zákon o ochraně práv nájemců. Zajímá nás článek 10 zákona. Z toho se poučíme, že v případě selhání a možného poškození musí nájemce prostory zpřístupnit. Není-li k dispozici, nebo odmítne-li vstoupit do areálu, má vlastník právo vstoupit do objektu za přítomnosti policie nebo městské policie. Jedná se však o naléhavé situace, více nás zajímá bod 3, který zní:

Po předchozím jmenování by měl nájemce také zpřístupnit prostory majiteli pro:
1) periodické a ve zvláště odůvodněných případech také dočasné,
revize stavu a technického vybavení prostor a určení rozsahu nezbytných prací a jejich realizace;
2) náhradní výkon vlastníka děl náležejících nájemci.

To znamená, že majitel má právo čas od času nebo v odůvodněných případech (např. Hlášení souseda) zkontrolovat stav bytu a vybavení prostor, které dal nájemci.

Co když zjistí, že prostory nevyužíváme tak, jak bychom měli při pronájmu?

Pokud při takové návštěvě k posouzení stavu pronajímatel zjistí, že jej používáme v rozporu se smlouvou, zanedbáme jej a způsobíme škodu, může nájemní smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Co by měl nájemce vědět

 1. Pokud suterén legálně patří do bytu, měli bychom k němu dostat klíče
 2. Zákon neuděluje pronajímateli právo požádat o opuštění areálu, což může být zahrnuto do smlouvy, např. V případě poruchy
 3. K vystěhování může dojít u kterékoli osoby, která nemá právo obývat prostory - těhotenství nebo mít děti nejsou překážkou
 4. Opravy, které nebyly způsobeny naší vinou, jsou odpovědností pronajímatele, pokud vyžadují opuštění areálu, měl by nám poskytnout náhradní prostory
 5. Nájemce při vracení objektu neodpovídá za konzumaci správně použitých předmětů, např. Opotřebovaného koberce při chůzi
 6. Bez souhlasu majitele nemůžeme provádět žádné renovační práce nebo změny, např. Barvu stěn
 7. Vady, které brání užívání prostor, by měly snížit výši nájemného
 8. Pronajímatel je povinen vyměnit použité prvky areálu, když nám je poskytne po předchozím nájemci
 9. Jako pronajímatel musíme majetek udržovat v dobrém stavu a čistotě

Co by měl nájemce opravit?

Vracíme se opět k zákonu o právech nájemců. Zde najdete seznam oprav a údržby, které spočívají na bedrech nájemce.

Nájemce je pověřen opravou a údržbou

 1. podlahy, podlahy, podlahové krytiny a obklady stěn keramika, sklo a jiné;
 2. okna a dveře;
 3. vestavěný nábytek, včetně výměny;
 4. kuchyňská kamna, kuchyně a ohřívače vody (plynové, elektrické a uhlí), ohřívače vody, vany, sprchové vaničky, záchodové mísy, dřezy a umyvadla spolu s sifony, faucety a faucety, jakož i další hygienická zařízení, ve kterých jsou prostory vybaveny, včetně jejich výměna;
 5. elektrické instalační zařízení a ochrany, s výjimkou výměny vodičů a zařízení kolektivní antény;
 6. uhlí a skladovací pece, včetně výměny opotřebovaných prvků;
 7. uzavřené ústřední topení, a pokud nebylo instalováno na náklady pronajímatele, také jeho výměna;
 8. drenážní potrubí pro sanitární zařízení do sběračů včetně okamžitého odstranění jejich překážky;
 9. další prvky vybavení prostor a prostor patřících:
  a) malba nebo tapetování a oprava poškození omítek a stropů,
  b) lakování dveří a oken, vestavěného nábytku, kuchyňských, sanitárních a topných zařízení.

zdroje

 1. bezprawnik.pl
 2. Občanský zákoník
 3. Trestní zákon
 4. Zákon o ochraně práv nájemců
 5. prawo.gazetaprawna.pl
 6. bankier.pl
 7. morizon.pl

Zanechte Svůj Komentář